Klachten- & Klokkenluidersregeling

    Ons kantoor kent zowel een klachtenregeling als een klokkenluidersregeling. Indien u hierover informatie wenst, kunt u zich wenden tot één der vennoten van ons kantoor.